Terapia manulana wg koncepcji Kaltenborn-Evjenth

rehabilitacja-300x199

Terapia manualna jest koncepcją badania i leczenia pacjenta. Zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń strukturalnych narządu ruchu (stawów, mięśni, nerwów).  Dzięki rozbudowanemu schematowi badania różnicującego ,terapeuta jest w stanie za pomocą szczegółowego wywiadu i badania odnaleźć zaburzone struktury, stwierdzić stopień ich uszkodzenia oraz przeanalizować mechanizmy pojawienia się dolegliwości.

Terapia manualna wiąże się przede wszystkim z obszernym wywiadem i  wnikliwym badaniem, co w przypadku odwracalnych zaburzeń narządu ruchu jest najistotniejsze. Przyczyna leży często w dysproporcji pomiędzy możliwościami tkanki do przyjmowania obciążenia, a jej rzeczywistym obciążeniem. Leczenie polega na zniesieniu tej dysproporcji i przywracaniu fizjologicznej równowagi pomiędzy stawami, mięśniami  i strukturami nerwowymi. Jako leczenie stosowane są techniki: mobilizacji stawów, neuromobilizacji struktur nerwowych, leczenia tkanek miękkich (mięśni, więzadeł, ścięgien), a także medyczny trening funkcjonalny z użyciem urządzeń treningowych dostosowanych do problemów pacjentów.